Untitled Document
Catalogus

 
Catalogus Start Zoeken
Catalogus: Geschiedenis Nederland
Apologie Ofte Verantwoordinghe Van Den Prince Van Orangien
Santpoort, C.A. Mees, 1923. Gelimiteerde uitgave, Linnen Band.
     € 25,00  [bestellen] [meer informatie]

Ausweis Voor Noord Oost Friesland
Dokkum, Schaafsma & Brouwer, 1965. Ingenaaid.
     € 7,00  [bestellen] [meer informatie]

Chronyk van Amsterdam, zynde een korte en zakelyke Beschryving etc.
Amsterdam , Jacobus Kok, z.j.. Half lr. Tweede dl. in een band.
     € 140,00  [bestellen] [meer informatie]

Directie van de Waterstaat brochure met aantal activiteiten van Rijkswaterstaat
Den Haag, Rijkswaterstaat, z.j.. Glijmd (brochure).
     € 25,00  [bestellen] [meer informatie]

Driemaandelijksch Bericht Betreffende De Zuiderzeewerken, Jaargang XIII No. 2, April 1932
's Gravenhage, Ministerie Van Waterstaat, 1932. Geniet.
     € 4,00  [bestellen] [meer informatie]

Gedenkboek Twee Eeuwen Waterstaatswerken
Amstelveen, Kramer's Uitgeverij, 1967. geb..
     € 45,00  [bestellen] [meer informatie]

Gedenkschrift Van De Vereeniging Van Kommiezen Bij 's Rijks Belastingen in Nederland 1892 - 1917
Schiedam, 1917. Geb.Linnen.
     € 20,00  [bestellen] [meer informatie]

Geschiedenis Der Kleederdrachten
Amsterdam, H. Hollenkamp. Geniet.
     € 25,00  [bestellen] [meer informatie]

Jubileumnummer van de Bakkersbondscourant 1881-5oktober-1931
(Heemstede), Nederlandschen Bakkersbond, 1931. Gebrocheerd, groot formaat, oorspr. omslag.
     € 35,00  [bestellen] [meer informatie]

Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot
Dordrecht, Schefferdrukkerij, 1928. Geniet.
     € 40,00  [bestellen] [meer informatie]

Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot
Dordrecht, Schefferdrukkerij, 1929. Geniet.
     € 15,00  [bestellen] [meer informatie]

l Agriculture aux Pays-Bas (omslag Fre Cohen)
La Haye, Ministère de l agriculture et des Pêcheries, 1937. Ing. oorspr. papieren band.
     € 18,00  [bestellen] [meer informatie]

Lijst van boeken die niet geleverd kunnen worden 15 februari 1944
Den Haag, Nederlandsche Boekverkoopersbond, 1944. Ingenaaid Org. papieren omslag.
     € 29,00  [bestellen] [meer informatie]

Nationale Landstormdag Te s Gravenhage 27 September 1928
Den Haag, 1928. Originele Omslag.
     € 15,00  [bestellen] [meer informatie]

Prins Hendrik Der Nederlanden; Grepen Uit Het Leven Van Den Op 3 Juli 1934 Te 's Gravenhage Overleden Prins-Gemaal
Amsterdam, Holdert & Co., 1934. Geniet.
     € 19,00  [bestellen] [meer informatie]

Rapport aan de koning nopens het verleenen van pensioen aan weduwen en weezen
s Gravenhage, 1879. Ingenaaid.
     € 15,00  [bestellen] [meer informatie]

Remontrantie Hooge ende Moghende heeren Satenrade Landen van Hollandt ende West Vrieslandt / van heer Iohan van Oldenbarnevelt / ridder
S Graven-Haghe, Hillebrant Iacobssz., 1618. Ingenaaid, geen omslag.
     € 250,00  [bestellen] [meer informatie]

Stormramp 1953, Hogeschooldagen T.H. Delft 1954
Den Haag, 1954. Ingenaaid.
     € 19,00  [bestellen] [meer informatie]

Verslag van de Staatscommissie Zuiderzee 1918-1926
Den Haag, Algemeene Landsdrukkerij, 1926. Geb. oorspr. band, groot formaat.
     € 100,00  [bestellen] [meer informatie]

Verslag van den Staat van het Onderwijs in het Koninkrijk der Nederlanden over 1927-1928
1928. Gelijmd.
     € 35,00  [bestellen] [meer informatie]

Vrij Nederland, onafhankelijk weekblad voor alle Nederlanders
Amsterdam, Vrij Nederland, 1945 april-juli. Gebonden, blinde band.
     € 29,00  [bestellen] [meer informatie]

Vrymoedige bedenkingen over de vryheid, strekkende tot een vervolg van de burgerstaat
Amsterdam, 1738. Perkament band.
     € 155,00  [bestellen] [meer informatie]

(Hugo Gevers) Publicaties Franse tijd (1795) - 2 proclamaties
s Hage, Provisionele Representanten, 1795. twee bedrukte vellen van 13 februari en 28 juli.
     € 95,00  [bestellen] [meer informatie]

(over Holland) A description of Holland: or, the present state of the United Provinces.
London, J. and P. Knapton, 1743. Geb. in (gerestaureerde) leren band.
     € 200,00  [bestellen] [meer informatie]

(Steversloot) Papekost, opgedist in geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery, en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde. (frontisp. en 26 gravures)
Blokziel, 1720. Ing., papieren omslag.
     € 225,00  [bestellen] [meer informatie]


  < Vorige   1 | 2 | 3 | 4 | 5   Volgende >


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bond van Handelaren in Oude Boeken

 

    Verkoopvoorwaarden | Inkoop | Contact
© Antiquariaat Indruk, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Chris de Vries