Untitled Document
Catalogus

 
Catalogus Start Zoeken
Catalogus: Friesland
Jager, Sake en van Ginkel, Evert Archeologie van de Stellingwerven Rendierjagers, boeren en ontginners in het stroomgebied van de Tjonger en de Linde
Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 2005. Geb. groen ln. band zilveropdruk en foto.
     € 35,00  [bestellen] [meer informatie]

Jong, B. De De Master Skroar
Sneek, Brandenburgh & Co., 1941. Linnen Band.
     € 19,00  [bestellen] [meer informatie]

Kalma, D. De Fryske Skriftekennisse Fen 1897-1925, Deel I + II
Dokkum, 1928. Gebonden + ing..
     € 40,00  [bestellen] [meer informatie]

Kalma, Dr. J.J. Koaning-Keatser Jan De Earste
Leeuwarden, Fryske Akademy, 1972. Ingenaaid.
     € 15,00  [bestellen] [meer informatie]

Kalma, Dr. J.J. Mensen in En om De Grote Kerk
Drachten / Leeuwarden, Friese Pers Boekerij Bv, 1987. Geb. Linnen met omslag.
     € 35,00  [bestellen] [meer informatie]

Keikes, W.H. Inventaris Der Archieven Van Sneek
Sneek, B. Weissenbach & Zn, 1955. Ingenaaid.
     € 15,00  [bestellen] [meer informatie]

Kooi, J. van der Volksverhalen in Friesland
Groningen, 1984. Gelijmd.
     € 20,00  [bestellen] [meer informatie]

Loosjes, Mr. J. De Gereformeerde Kerk Van Ameland 1611 -1816
Leiden, E.J. Brill, 1912. Ingenaaid.
     € 25,00  [bestellen] [meer informatie]

Mellema, Louise Het Eiland Schiermonnikoog
Drachten, Laverman N.V., 1964. Gebonden.
     € 35,00  [bestellen] [meer informatie]

Meulen, Dr.Ir. J.B. Van Der  Ho“t De Fryske Būter Ūnstiet Ūt Loft En Reinwetter
Drachten, Laverman N.V., 1940. Ingenaaid.
     € 10,00  [bestellen] [meer informatie]

Meulen, M.E. van Der Bolsward's Kunst En Kunstgeschiedenis
Sneek, H. Pyttersen Tz., 1888. Linnen Omslag.
     € 45,00  [bestellen] [meer informatie]

Obreen, Mr. H.T. Dokkum, Inventaris Der Archieven
Dokkum, Zeijl & Kuipers, 1959. Linnen Band.
     € 15,00  [bestellen] [meer informatie]

Obreen, Mr. H.T. Harlingen, Inventaris Der Archieven
Bolsward, A.J. Osinga, 1968. Gebonden.
     € 30,00  [bestellen] [meer informatie]

Oppenhuizen, Artina Bruiloft in Friesland
Joure, De Hynsteblom, 1989. Gelijmd.
     € 19,00  [bestellen] [meer informatie]

Ploeg, D.T.E. van der Atlas fan de floara fan Fryslan
Leeuwarden, Fryske Akademy, 1977. Gebonden.
     € 19,00  [bestellen] [meer informatie]

Postma, O. Fryske Lan En Fryske Libben, Fersen
Sneek, Brandenburgh, Boschma & Co., 1923. Ingenaaid.
     € 10,00  [bestellen] [meer informatie]

Postma, Obe Samle Fersen
Leeuwarden, De Tille, 1978. Geb. Linnen.
     € 20,00  [bestellen] [meer informatie]

Santema, O. Alde doarpsgesichten
Leeuwarden, Miedema, 1971. Gebonden.
     € 27,00  [bestellen] [meer informatie]

Schaafsma Schetsen (niet in de handel en met opdracht)
Dokkum, (eigen beheer?), z.j.. Oorspr. papieren band.
     € 25,00  [bestellen] [meer informatie]

Schurer, Fedde Samle Fersen
Baarn, Bosch & Keuning N.V., 1974. Geb. Linnnen.
     € 25,00  [bestellen] [meer informatie]

Siemelink, T.H. Geschiedenis Van De Stad Workum
Workum, T. Gaastra Bz., 1903. Geb. ln..
     € 22,00  [bestellen] [meer informatie]

Singels, J.C. Inventaris van het oud-archief der stad Leeuwarden
Leeuwarden, A. Jongbloed, 1893. 
     € 30,00  [bestellen] [meer informatie]

Sipma, P. (bewerking) Oudfriesche Oorkonden (3 delig)
s Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1927-1941. Geb. deels met s.o., boekblok onafgesneden en verguld.
     € 175,00  [bestellen] [meer informatie]

Smit, Jo Terschellinger Getij
Haren, Knoop & Niemeijer, 1972. Gebonden.
     € 15,00  [bestellen] [meer informatie]

Spahr Van Der Hoek, Dr. J.J. En Ypma, Dr. Y.N. Tietjerksteradeel, Bydrage Ta De Sosiale Skiednis Fan De Wālden
Leeuwarden, De Tille, 1978. Gebonden.
     € 35,00  [bestellen] [meer informatie]


  < Vorige   1 | 2 | 3   Volgende >


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bond van Handelaren in Oude Boeken

 

    Verkoopvoorwaarden | Inkoop | Contact
© Antiquariaat Indruk, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Chris de Vries