Untitled Document
Catalogus

 
Catalogus Start Zoeken
Catalogus: Friesland
Ausweis Voor Noord Oost Friesland
Dokkum, Schaafsma & Brouwer, 1965. Ingenaaid.
     € 7,00  [bestellen] [meer informatie]

De Ambachtsschool Te Leeuwarden
Leeuwarden, 1930. Ingenaaid.
     € 29,00  [bestellen] [meer informatie]

Friesland, Toen Nu En Straks
Leeuwarden, Algemeen Publiciteitskantoor Leeuwarden, 1952. Ingenaaid.
     € 39,00  [bestellen] [meer informatie]

Gedankboek Aurora Opmeer 1914-1939
Opmeer, 1939. Oorspr. papieren band.
     € 25,00  [bestellen] [meer informatie]

Gids voor het eiland Terschelling
WestTerschelling, Firma Oepkes, 1921. gebonden ln..
     € 65,00  [bestellen] [meer informatie]

kort historisch overzicht van het 127-jarig bestaan van de Algemeene Friesche Levensverzekering-Mij.
Algemeene Friesche Levensverzekering-Mij., 1980. Gelijmde brochure 77 p.p..
     € 25,00  [bestellen] [meer informatie]

Pax Groningana, 204 Oarkonden Oer De Forhalding Grins-Fryslan Yn De Fyftjinde Ieu
Groningen, Frysk Ynstitut Oan De Ryksuniversiteit to Grins, 1975. Ingenaaid.
     € 35,00  [bestellen] [meer informatie]

Programma van de feestelijkheden te Franeker op Woensdag 31 augustus en donderdag 1 september 1898
Franeker, 1898. Geb. oorsp. ln. band met goudopdruk.
     € 85,00  [bestellen] [meer informatie]

Regeling Van De Werkwijze Van Het Personeel Bij De Brandweer Te Dragten
Dragten, 1928. geniet.
     € 7,00  [bestellen] [meer informatie]

Abma, Drs. G. (red.) Encyclopedie Van Het Hedendaagse Friesland, Tweedelig
Leeuwarden, M.A. Van Seijen, 1973. Geb. kunstleer.
     € 50,00  [bestellen] [meer informatie]

Apeldoorn, Mr. L.J. van De kerkelijke goederen in Friesland
Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1915. Ingenaaid.
     € 35,00  [bestellen] [meer informatie]

Bergsma, W. e.a.  For uwz Lan, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland
Leeuwarden, Fryske Akademy , 1987. Geb. oorspr. band.
     € 19,00  [bestellen] [meer informatie]

Berns, Mr. J.L. De Archieven Van Het Hof Provinciaal En De Gerechten Der Grietenijen, Steden, Districten, Eilanden En Hoogeschool Van Friesland
Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1919. Gebonden.
     € 25,00  [bestellen] [meer informatie]

Boer, H.F. De  Fgelfjild
Leeuwarden, Fryske Akademy, 1972. Gebonden.
     € 14,00  [bestellen] [meer informatie]

Bosje, K En Spahr van Der Hoek, Dr. J.J. (red) Oldeberkoop
Leeuwarden, Fryske Akademy, 1972. Geb.Linnen.
     € 20,00  [bestellen] [meer informatie]

Buitenrust Hettema, dr. F. t Friese lied
Groningen, 1974. Gelijmd.
     € 30,00  [bestellen] [meer informatie]

Buma, W.J. Aldfryske houlikstaspraken
Assen, Van Gorcum & Comp. N.V., 1957. Linnen.
     € 15,00  [bestellen] [meer informatie]

Bylsma, T. Fan Lytse Hazze Ta Greate Jouwer, Ff Ieuwen Jouster Merk
1966. Gebonden.
     € 12,00  [bestellen] [meer informatie]

Dykstra, Waling Uit Friesland's Volksleven, Van Vroeger En Later
Leeuwarden, Miedema Pers, 1966. Geb.Linnen.
     € 24,00  [bestellen] [meer informatie]

Faber, H.F. En Obreen, H.T. Dantumadeel, Inventaris Der Archieven
Gemeente Dantumadeel, 1961. Ingenaaid.
     € 15,00  [bestellen] [meer informatie]

Fokkema, K. Het Stadsfries, Een Bijdrage Tot De Geschiedenis En De Grammatica Van Het Dialect Van Leeuwarden
Assen, Van Gorcum & Comp., 1937. Ingenaaid.
     € 29,00  [bestellen] [meer informatie]

Folkertsma, Boate De Stavering Fan it Westerlauwerske Frysk Yn De Njoggentjinde Ieu
Groningen, Frysk Ynstitut Oan De Ryksuniversiteit to Grins, 1973. Ingenaaid.
     € 9,00  [bestellen] [meer informatie]

Franke, D. En Ploeg, D.T.E. Van Der De Flora Fan De Fryske Sangrounen
Drachten, Laverman N.V., 1963. Gelijmd.
     € 19,00  [bestellen] [meer informatie]

Friesland (Verkadealbum) Thijsse, Jac. P (1921)
Zaandam, Verkades fabrieken, 1921. 2e druk, Hlf. ln. oorspr. band.
     € 70,00  [bestellen] [meer informatie]

Huttinga, J.F. (samenst.) N.V. Leijmpf 1912-1937. (Leeuwarder IJs- en Melkproductenfabrieken gevestigd te Leeuwarden)
(Leeuwarden), (Leijmpf), (1937). Geb. ln. z.o..
     € 75,00  [bestellen] [meer informatie]


  < Vorige   1 | 2 | 3   Volgende >


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bond van Handelaren in Oude Boeken

 

    Verkoopvoorwaarden | Inkoop | Contact
© Antiquariaat Indruk, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Chris de Vries