Untitled Document
Catalogus

 
Catalogus Start Zoeken
Catalogus: Friesland
Ausweis Voor Noord Oost Friesland
Dokkum, Schaafsma & Brouwer, 1965. Ingenaaid.
     € 7,00  [bestellen] [meer informatie]

De Ambachtsschool Te Leeuwarden
Leeuwarden, 1930. Ingenaaid.
     € 29,00  [bestellen] [meer informatie]

Friesland, Toen Nu En Straks
Leeuwarden, Algemeen Publiciteitskantoor Leeuwarden, 1952. Ingenaaid.
     € 39,00  [bestellen] [meer informatie]

Gids voor het eiland Terschelling
WestTerschelling, Firma Oepkes, 1921. gebonden ln..
     € 65,00  [bestellen] [meer informatie]

kort historisch overzicht van het 127-jarig bestaan van de Algemeene Friesche Levensverzekering-Mij.
Algemeene Friesche Levensverzekering-Mij., 1980. Gelijmde brochure 77 p.p..
     € 25,00  [bestellen] [meer informatie]

Pax Groningana, 204 Oarkonden Oer De Forhalding Grins-Fryslan Yn De Fyftjinde Ieu
Groningen, Frysk Ynstitut Oan De Ryksuniversiteit to Grins, 1975. Ingenaaid.
     € 35,00  [bestellen] [meer informatie]

Regeling Van De Werkwijze Van Het Personeel Bij De Brandweer Te Dragten
Dragten, 1928. geniet.
     € 7,00  [bestellen] [meer informatie]

Abma, Drs. G. (red.) Encyclopedie Van Het Hedendaagse Friesland, Tweedelig
Leeuwarden, M.A. Van Seijen, 1973. Geb. kunstleer.
     € 50,00  [bestellen] [meer informatie]

Apeldoorn, Mr. L.J. van De kerkelijke goederen in Friesland
Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1915. Ingenaaid.
     € 35,00  [bestellen] [meer informatie]

Bergsma, W. e.a.  For uwz Lan, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland
Leeuwarden, Fryske Akademy , 1987. Geb. oorspr. band.
     € 19,00  [bestellen] [meer informatie]

Berns, Mr. J.L. De Archieven Van Het Hof Provinciaal En De Gerechten Der Grietenijen, Steden, Districten, Eilanden En Hoogeschool Van Friesland
Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1919. Gebonden.
     € 25,00  [bestellen] [meer informatie]

Boer, H.F. De  Fgelfjild
Leeuwarden, Fryske Akademy, 1972. Gebonden.
     € 14,00  [bestellen] [meer informatie]

Bosje, K En Spahr van Der Hoek, Dr. J.J. (red) Oldeberkoop
Leeuwarden, Fryske Akademy, 1972. Geb.Linnen.
     € 20,00  [bestellen] [meer informatie]

Buitenrust Hettema, dr. F. t Friese lied
Groningen, 1974. Gelijmd.
     € 30,00  [bestellen] [meer informatie]

Buma, W.J. Aldfryske houlikstaspraken
Assen, Van Gorcum & Comp. N.V., 1957. Linnen.
     € 15,00  [bestellen] [meer informatie]

Bylsma, T. Fan Lytse Hazze Ta Greate Jouwer, Ff Ieuwen Jouster Merk
1966. Gebonden.
     € 12,00  [bestellen] [meer informatie]

Craandijk, J. Wandelingen Door Friesland, 1875 - 1882
Groningen, B.V. Foresta, 1978. Geb..
     € 29,00  [bestellen] [meer informatie]

Dykstra, Waling Uit Friesland's Volksleven, Van Vroeger En Later
Leeuwarden, Miedema Pers, 1966. Geb.Linnen.
     € 24,00  [bestellen] [meer informatie]

Faber, H.F. En Obreen, H.T. Dantumadeel, Inventaris Der Archieven
Gemeente Dantumadeel, 1961. Ingenaaid.
     € 15,00  [bestellen] [meer informatie]

Fokkema, K. Het Stadsfries, Een Bijdrage Tot De Geschiedenis En De Grammatica Van Het Dialect Van Leeuwarden
Assen, Van Gorcum & Comp., 1937. Ingenaaid.
     € 29,00  [bestellen] [meer informatie]

Folkertsma, Boate De Stavering Fan it Westerlauwerske Frysk Yn De Njoggentjinde Ieu
Groningen, Frysk Ynstitut Oan De Ryksuniversiteit to Grins, 1973. Ingenaaid.
     € 9,00  [bestellen] [meer informatie]

Franke, D. En Ploeg, D.T.E. Van Der De Flora Fan De Fryske Sangrounen
Drachten, Laverman N.V., 1963. Gelijmd.
     € 19,00  [bestellen] [meer informatie]

Friesland (Verkadealbum) Thijsse, Jac. P (1921)
Zaandam, Verkades fabrieken, 1921. 2e druk, Hlf. ln. oorspr. band.
     € 70,00  [bestellen] [meer informatie]

Huttinga, J.F. (samenst.) N.V. Leijmpf 1912-1937. (Leeuwarder IJs- en Melkproductenfabrieken gevestigd te Leeuwarden)
(Leeuwarden), (Leijmpf), (1937). Geb. ln. z.o..
     € 75,00  [bestellen] [meer informatie]

Jager, Sake en van Ginkel, Evert Archeologie van de Stellingwerven Rendierjagers, boeren en ontginners in het stroomgebied van de Tjonger en de Linde
Stichting Stellingwarver Schrieversronte, 2005. Geb. groen ln. band zilveropdruk en foto.
     € 35,00  [bestellen] [meer informatie]


  < Vorige   1 | 2 | 3   Volgende >


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bond van Handelaren in Oude Boeken

 

    Verkoopvoorwaarden | Inkoop | Contact
© Antiquariaat Indruk, Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Chris de Vries